Cjenik

Osnovni panel
3.990
Osnovni panel + 22q mikrodelecijski sindrom
4.330
Prošireni panel
4.990
Panel H4
5.000
Panel H27
5.800
Panel H106
6.500
Panel H274
7.400
Vistara prenatal test
10.500
Panorama prošireni panel + Horizon 27
9.870
Panorama prošireni panel + Vistara
13.970