Vistara

Najobuhvatniji prenatalni
test probira monogenskih
poremećaja

1od600b

Stanja utvrđena Vistara testom imaju kombiniranu učestalost od 1 na 600 novorođene djece, što iznosi više od učestalosti Down-ovog sindroma.

Vistara analizira izvanstaničnu fetalnu DNK (cfDNA) na ozbiljna genetska stanja koja utječu na kvalitetu života i mogu uzrokovati medicinske i / ili kirurške intervencije.

Analizirana stanja uključuju:

Noonan-ov sindrom

Rett-ov sindrom

Ahondroplaziju

Osteogenesis imperfecta

+ 21 monogenskih poremećaja u preko 30 gena

Pri ranom otkrivanju ovih stanja može se djelovati klinički!

99%

Vistara kombinira analitičku osjetljivost i specifičnost od >99% u validacijskim sudijama bez poznatih lažno pozitivnih rezultata u komercijalnom iskustvu.

Vistara prepoznaje rizik za poremećaje pojedinog gena koji su često neprepoznati drugim prenatalnim testiranjima

Ultrazvučni nalaz nije pouzdan pokazatelj

Uvjeti nisu otkriveni standardnom analizom kariotipa ili mikroarray analizom

Obiteljska povijest obično nije dobar pokazatelj rizika (često stanja nastaju ``de novo``)

Prenatalna analiza Vistarom može dovesti do boljeg vođenja trudnoće i poroda te ciljane neonatalne skrbi

Poremećaj

Kliničko postupanje

Noonan-ov sindrom
 • Fetalni ehokardiogram
 • Bolje vođenje trudnoće i poroda
 • Rana procjena
Ahondroplazija
 • Bolje vođenje trudnoće i poroda
 • Praćenje razvoja spinalne stenose
 • Rana praćenja spavanja kako bi se izbjegao sindrom iznenadne smrti dojenčeta (SIDS)
Osteogenesis imperfecta
 • Bolje vođenje trudnoće i poroda
 • Novorođenačka skrb
 • Rano otkrivanje I terapija fraktura

Razmislite o Vistari u sljedećim indikacijama:

 • Starija životna dob

 • Žene koje žele znati VIŠE ili žele upotpuniti nalaz CVSa ili amniocenteze

 • Kod anomalija nađenih ultrazvukom kao što su skraćene duge kosti ili povećan NT

Je li Vistara odgovarajući test za Vas?