Specijalna Bolnica Medico

Nakon pravilno ispunjenog upitnika kliknite na “Pošalji”.

Klikom na “Pošalji” ispunjeni “formular” i “Informirani pristanak” poslan je na e-mail korisnika (poliklinika) i e-mail Seqventie.

“Informirani pristanak” poslan  je i na e-mail napisan pod e-mailom pacijentice (trudnice).

Informirani pristanak sa potpisom pacijentice treba biti arhiviran u poliklinici.

  Podaci o trudnici: ( ne upisujte dijakritičke znakove ćčšđž)

  Yes


  Yes


  Yes


  Yes


  Yes


  Yes


  Yes


  Odabir panela Panorama Prenatalnog Testa


  Yes


  Yes


  Yes


  Yes


  Nalaz poslati pacijenticiNalaz poslati poliklinici

  Naručitelj /Poliklinika /Laboratorij potvrđuje da je pacijentica potpisom informiranog pristanka pristala na sljedeće obrade uzorka i podataka:


  Yes

   

  Obrazac za Laboratorij

  Hodogram:
   
  Tri naljepnice iz kit-a idu na:
  1 na svaku epruvetu (2) i
  1 na formular (na kojem je ispisano ime, prezime i ostale informacije o pacijentici).
  Na epruvete je također potrebno napisati:
  * ime i prezime pacijentice
  * datum njenog rođenja 
  * datum vađenja krvi. 
   
  Ako se dogodi da se epruvete ne uspiju napuniti krvlju tada koristite novi kit bez da nas dodatno kontaktirate; samo nam javite kada budete na samo 2 preostala kita kako bi vam isporučili nove.
  DHL

  DHL u Rijeci kupi pakete od 9:00 do 15:00, a primaju narudžbe za prikup do 13:30 sati. 

  DHL u Puli kupi pakete od 9:00 do 10:30, a primaju narudžbe za prikup do 9:30 sati. 
  Kuriru zajedno s paketom predajete i tovarne listove koje Vam mi pošaljemo na e-mail. (Tovarne listove potrebno je isprintati).
  Ako znate unaprijed kada ćete izuzimati krv za Panoramu nazovite nas ili nam pošaljite e-mail u kojem pišu dan i vrijeme izuzimanja krvi. Tada će vam tovarni listovi biti poslani unaprijed.
  Ako imate pitanja kontaktirajte nas.
  Srdačno,
  Tanja Zudenigo 099-795-85 20