Panorama-klijenti

Prije ispunjavanja obrasca potrebno je pročitati informirani pristanak u nastavku: 

PANORAMA informirani pristanak 

Odabir Panorama panela

 

Osobni podaci dani u narudžbenici biti će prikupljeni i obrađeni od strane tvrtke Seqventia (voditelja obrade) ili njenih suradnih ustanova te poslani izvan EU u postrojenja poduzeća Natera (izvršitelj obrade).
Ovlašćujem tvrtku Natera da testira moje uzorke na kromosomske poremećaje navedene u narudžbenici koja će biti poslana u Nateru zajedno s mojim uzorcima. (Vaš pristanak je nužan kako bi izvršitelj obrade izvršio analizu naručenog testa)

Ukoliko imate nejasnoća vezanih za ispunjavanje upitnika kontaktirajte nas na 099 795 85 20 ili info@seqventia.hr.

 

Yes


Yes


Yes


Yes


Yes


Yes


Odabir panela Panorama Prenatalnog Testa


Yes


Yes


Yes


YesNalaz poslati pacijentuNalaz poslati liječniku

Naručitelj /Poliklinika /Laboratorij potvrđuje da je pacijentica potpisom Informiranog pristanka pristala na sljedeće obrade uzorka i podataka:


Yes


Yes


Nakon pravilno ispunjenog upitnika, na Vašem mailu će se pojaviti ispunjeni formular za narudžbu testa, informirani pristanak, te upute za uplatu testa.