Podobnik

 

Nakon pravilno ispunjenog upitnika kliknite na “Pošalji”.

Klikom na “Pošalji” ispunjeni “formular” i “Informirani pristanak” poslan je na e-mail korisnika (poliklinika) i e-mail Seqventie.

“Informirani pristanak” poslan  je i na e-mail napisan pod e-mailom pacijentice (trudnice).

Na isprintani formular potrebno je zalijepiti bar kod iz kit-a, te potpisani formular  staviti u kit.

Informirani pristanak sa potpisom pacijentice treba biti arhiviran u poliklinici.

   Podaci o trudnici: ( ne upisujte dijakritičke znakove ćčšđž)

  Yes


  Yes


  Yes


  Yes


  Yes


  Yes


  Yes


  Odabir panela Panorama Prenatalnog Testa


  Yes


  Yes


  Yes


  Yes


  Nalaz poslati pacijenticiNalaz poslati poliklinici
  Yes

  Naručitelj /Poliklinika /Laboratorij potvrđuje da je pacijentica potpisom informiranog pristanka pristala na sljedeće obrade uzorka i podataka:


  Yes