Panorama test studija

Panorama® test – studija na 1,2 milijuna pacijenata!

Panorama test ima 19 studija s 1,2 milijuna pacijenata, što je dvostruko više pacijenata u objavljenim studijama od svih ostalih tvrtki zajedno koji se bave prenatalnim testovima.

Zašto je to važno?

Posvećenost kvaliteti i strogost u izvedbi samog testiranja pozicioniralo je Panoramu kao NIPT s najmanje lažno negativnih rezultata i lažno pozitivnih rezultata za T21, T18, T13, MX i spolne kromosome. Također ju je pozicioniralo kao jedini test validiran za nisko rizične trudnoće (ispod 36 g.) i mikrodelecijske sindrome.

Preporuke ACMG, ACOG, ISPD i ASHG/ESHG govore da svaki NIPT treba imati istaknutu pozitivnu prediktivnu vrijednost (PPV)*, negativnu prediktivnu vrijednost (NPV)** kao i osjetljivost*** i specifičnost**** za sva stanja koja testira.

Panorama test – studija

Pozitivna prediktivna vrijednost (PPV) je vjerojatnost da visokorizični rezultat uistinu predstavlja prisutnost stanja/bolesti potvrđen amniocentezom (omjer stvarno pozitivnih i svih pozitivnih).
Negativna prediktivna vrijednost (NPV) je vjerojatnost da niskorizični rezultat uistinu predstavlja nepostojanje stanja/bolesti (omjer stvarno negativnih i svih negativnih).
Osjetljivost – sposobnost testa da točno utvrdi stvarne visokorizične slučajeve.
Specifičnost – sposobnost testa da točno utvrdi stvarno niskorizične slučajeve.

Podaci u tablicama (niže navedenih) rezultat su stvarnih kliničkih slučajeva, a ne analitičkih izračuna.
U tablici se vidi izvedba Panorama testa prije i poslije studije.

Panorama studija - tablica 1

Za pouzdanost testa bitne su i lažno-negativne (FNR) i lažno-pozitivne stope (FPR).

Lažno pozitivna stopa je udio pacijenata čiji fetus nema kromosomske abnormalnosti, a NIPT je pokazao visok rizik (1-specifičnost).

Komplementarno, lažna negativna stopa je udio pacijenata čiji fetus ima kromosomske abnormalnosti, a NIPT je pokazao nizak rizik (1-osjetljivost).

Panorama test ima najnižu stopu lažno negativnih rezultata za T21, T18, T13, MX

FPR vrlo je važan jer pokazuje vjerojatnost lažno negativnih rezultata, koji mogu biti razlog previda kliničko važnih stanja. Panorama test ima najnižu stopu (0,012%) lažno negativnih rezultata za T21, T18, T13, MX.

U ovoj tablici su revidirane lažno-negativne (FPR) i lažno-pozitivne (FNR) stope:

Panorama studija - tablica 2

 

Panorama je najbolji NIPT koji možete odabrati!

 

Izvor: Quality Assurance of Non-Invasive Prenatal Screening (NIPS) for Fetal Aneuploidy Using Positive Predictive Values as Outcome Measures

Tags: